خدمات و پشتیبانی

تمرکز اصلی شرکت آرسس همواره تلاش بی وقفه درراستای افزایش رضایت مشتریان باالقوه وباالفعل خود می باشد .ساختار واحدهای خدماتی شرکت آرسس همواره براساس جذب رضایتمندی ۱۰۰درصدی مشتریان‌خود بنا شده اند.
در این راستا خدمات مابه روش های توصیه شده دررویکرد جهانی طراحی و ارایه می گردد و پیروی ازروش های مدرن درحوزه های استقرار ،آموزش و خدمات پس از فروش محصولات این شرکت همواره به عنوان یک اصل غیر قابل عدول شناخته می گردد .
شرکت آرسس مفتخر است پرسنل مجرب و متخصص و مهندسین کار آمده و صبور به صورت شبانه روزی در حوزه های خدمات پس از فروش و تعمیرات تمامی محصولات خود ،خدمتی کوچک به مشتریان خود ارایه می دهد .
تمامی محصولات خریداری شده از شرکت آرسس دارای ۶ماه تا ۱سال گارانتی و۱۰سال خدمات پراز فروش می باشد .
شرکت آرسس باگستردگی شبکه فروش و خدمات خود ایجاد نمایندگانی فعال و متخصص در سراسر کشور ،قابلیت خدمات رسانی به شما عزیزان رادر تمام نقاط ایران ودر هرساعت و زمانی که شما بخواهید را داشته باشید .
امیر براینکه برای شما بهترین باشیم .
پایدار وپیروزباشید .